Tel No. (+0141) 2565678, 2572429

SUBODH SHIKSHA SAMITI, CENTRAL OFFICE, JAIPUR STAFF DETAIL

Sr. No. Name Post Department
1. Sh. Pradeep Kumar Borad, Administrative Advisor Shiksha Samiti Office
2. Sh. Suresh Kumar Jain, CEO Shiksha Samiti Office
3. Mr. Prakash Lodha, Sr. A.O. Accounts Section
4. Mr. Pawan Burad, Sr. A.O. Establishment Section
5. Mr. Lokesh Kr. Jain, Computer Operator Computer Section
6.. Mrs. Sarita Jain, Receptionist Dispatch Section
7.. Mr. Narendra Jain, Clerk (Accounts) Accounts Section
8. Mr. Amit Jain, Clerk (Accounts) Accounts Section
9. Mr. Pankaj Jamed, Clerk (Legal) Legal Section
10. Mr. Subhash Chand Jain, Consultant Electrical Section
11. Mr. Piyush Gupta, Civil Engineer Construction Section
12. Mr. Sumati Ranka, Supervisor Store Section