Tel No. (+0141) 2565678, 2572429

Institutions List

Sr. No. Name Of Institution Website Url
1. S. S. Jain Subodh P. G. (Autonomous) College Rambagh Circle, Jaipur
2. S. S. Jain Subodh Commerce & Arts College Rambagh Circle, Jaipur
3. Subodh MCA Institute Rambagh Circle, Jaipur
4. S.S. Jain Subodh P.G. Mahila Mahavidyalaya Rambagh Circle, Jaipur
5. Subodh Institute of IT Rambagh Circle, Jaipur
6. Subodh Public School Rambagh Circle, Jaipur
7. Subodh Public School Airport, Jaipur
8. S. S. Jain Subodh Senior Secondary School Bapu Bazar, Jaipur
9. S. S. Jain Subodh Girls Senior Secondary School Sanganari Gate, Jaipur
10. S. S. Jain Subodh College of Paramedical Science Sitapura, Jaipur
11. Late Sh. Sirahmal Bumb Smarti Udhyogshala Rambagh Circle, Jaipur
12. Subodh Girls College Airport Road, Sanganer, Jaipur
13. S. S. Jain Subodh Mahila B. Ed. College Airport Road, Sanganer, Jaipur
14. Subodh P. G. College Women's Hostel Airport Road, Sanganer, Jaipur
15. Subodh Girls Hostel Airport Road, Sanganer, Jaipur
16. Subodh Law College Mansarovar, Jaipur
17. Subodh Boys Hostel Mansarover, Jaipur
18. S. S. Jain Subodh College of Global Excellence Sitapura, Jaipur